Registration

Student Information

รหัสบัตรประชาชน ใช้เป็นบัญชีผู้ใช้งานระบบ เพื่อ Login ภายหลัง
format mm-dd-yyyy

Registration Information

วิชาเรียน ม.4 เทอม 1 ม.4 เทอม 2 ม.5 เทอม 1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
เกรดรวมวิทย์คณิต
เกรดรวมทุกวิชา
ขนาดที่เหมาะสมคือ รูปขนาด กว้างxสูง = 200 x 275 Pixel ไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 2MB ประเภท JPG, JPEG, PNG เท่านั้น